Отводняване и почистване на септични ями и пречиствателни станции

В зависимост от големината на самата яма фирмата разполага с няколко камиона с различен капацитет на вместимост.Фирмата има договор за отвеждане и пречистване на отпадни води със Софийска вода.