Видеодиагностика на канали

Услугата се извършва най-вече при проблемни канали,посредством електронно видеонаблюдение на самите канали с видео камера за устанвяване на причината за честото запушване на канла,което може да се дължи на наличие на

твърди отпадъци,счупен канал,прораснали корени и др.