Видеодиагностика на канали

Видеодиагностиката на канали се извършва посредством електронни камери за видеонаблюдение.Услугата се извършва за установяване на често запушване на каналите.Посредством камера която се пуска в канала може да се установи причината за запушване която обикновенно се дължи  на наличие на твърди отпадъци,счупен канал или прораснали корени.